СВЕТОВНОТО ЛИХВАРСТВО – МОДЕРНОТО РОБСТВО

Защо лихвата е кражба?

banker-government-peopleЛихвата е кражба, защото тя не е доход за извършена полезна работа, а възнаграждение за лентяйство. Лихвите не само са нетрудов доход, но преди всичко това са липсващите пари за заплати на работниците, за по–добри условия на труд и т.н. 

По определение на австрийския стопановед Щайнхаузер парите са мярка за свършена работа и дейността на едни действителни пари се състои в това, те да наблюдават как хората работят, сиреч те би следвало да бъдат средство, а не цел на стопанската деятелност.

Работата на един банкер-лихвар се изчерпва единствено с това да нагласи лихвения си часовник, за да може касата в неговата банка непрекъснато да звъни. За един потънал в дългове “cвободен” предприемач не остава нищо друго освен да намали заплатите на работниците си. Всъщност реалните врагове на работничеството не би трябвало да бъдат “свободните” предприемачи, а именно банкерите–лихвари, които със средствата на “закона” (създаван от техни послушни слуги в парламентите) тероризират, а когато решат, докарват и до фалит набелязаната жертва – “свободен предприемач”.

През XIX–ти век един френски радикален реформатор – Пиер Жозеф Прудон, водеше борба за премахване на лихварството и с това печелеше за каузата на социализма много привърженици. Но ротшилдовци и компания с помощта на медийния си слугинаж се погрижиха идеологически водач на социалистическото движение да стане някой, който не представлява опасност за банките им. Този някой беше Карл Маркс. На него бе поверена отговорната задача да отклонява вниманието на работничеството от банките. Този висш идеолог на комунизма не закриляше експлоатираните, както някои погрешно си въобразяват, а експлоататорите. За банкерите –лихвари няма по–опасни врагове от свободните предприемачи. За разлика от работниците, които не могат да си позволят да загубят своето работно място, предприемачът не може да бъде изхвърлен през вратата, защото тази врата е на сградата, която му принадлежи. Това важи преди всичко за предприемачите, чиято воля най–мъчно може да бъде пречупена – свободните селяни. Те могат да издържат най–дълго, защото имат в ръцете си средства, от които по никакъв начин не можем да се лишаваме като хора – това са хранителните продукти.

Карл Маркс беше един жалък предател на своето собствено социалистическо движение. За своето предателство той бе щедро възнаграждаван от една банка. И то не от коя да е, а от най–значителната банка на света. Той беше в списъка на получаващите заплата при банка Ротшилд в Лондон. Марксистите взеха на прицел своите “класови” врагове – предприемачите, от две страни: 1. От позицията на социалистически профсъюзни функционери с постоянни искания за повишаване на заплатите. 2. От позицията на социалистически държавни функционери чрез постоянни покачвания на данъците, държавните такси и др., които ако беше необходимо биваха събирани с помощта на безпощадно финансово законодателство. Именно стремежът да се унищожи свободното предприемачество обяснява, защо ротшилдовци и компания подкрепяха не само социализма, но от самото му създаване и неговият най–радикален вариант – болшевизма. За банкерите-лихвари, комунистите са по–подходящи за извършване на политическата им поръчка, защото те осъществяват значително по–енергично ограбването на свободните предприемачи и тяхното ликвидиране. И така, те финансираха комунистическите метежи в Русия, Унгария, Бавария (па дори и Царство България преживя националния позор, известен като “войнишко въстание”) в периода 1917–1919 год. От гледна точка на банкерите-лихвари, колкото повече “свободни” предприемачи попаднат под тяхна зависимост, толкова по-могъщи стават техните банки. Купеният социализъм бе най-подходящ за тази тяхна цел.

Какъв е методът на банкеритe-лихвари?

 По време на мир държавите по света се оправят и без парични заеми, но когато правителствата биват изнудени от банкерите-лихвари да започнат война помежду си, то се налага с шапка в ръце да вземат кредити от тях. Тези “ финансисти “ на драго сърце им услужват, тъй като лихвените пари, които банкерите-лихвари им дават в заем, ако действително бяха суверенни правителства щяха всъщност да бъдат техни собствени пари. На практика тези несуверенни правителства срещу взетите от банкерите-лихвари парични заеми им предоставят облигации, лихвите по които се плащат от неведущият данъкоплатец. По този начин подстрекаването, а след това и “ финансирането “ на войни между несуверенни правителства се превръща в доходоносен занаят за “ печатарите “ на собствените им пари. Локалните войни между несуверенни правителства означават милиони, а световните – стотици милиарди чиста печалба за “ печатарите “. Чрез премахването на златното покритие банкерите-лихвари си разчистват път за пускане в обръщение на неограничено количество книжни пари. В американското сп.” Тайм “ от 26 февруари 1979 г. се казва, че САЩ ( т.е. Федералният резерв) са напечатали и пуснали в обръщение толкова много книжни пари, че по пазарите на Европа и Далечния Изток хвърчат като конфети 700 милиарда доларови банкноти. 18 години по-късно сп.”Йес” от февруари 1997 пише: “Днешният финансов ред никога не се е разминавал така драстично с реалното стопанство. Тук ще посочим един пример : в статистиката отчитаме, че през 1995 г. дневният оборот на обменяната по света валута възлиза на 1300 милиарда долара. Това е тридесет пъти повече от дневния брутен обществен продукт на всички развиващи се държави, взети заедно. Годишният брутен обществен продукт на САЩ ще стигне на интернационалния финансов пазар само за три дена …” Докато за 1997 г. общата световна търговия имаше като цяло обем от 5,57 билиона щатски долара, то по световните финансови борси са трансферирани 475 билиона щатски долара! Като пример ще посочим, че вътрешния брутен продукт на ФРГ за същата година се равнява на 2,11 билиона долара. Според една официална справка към 01.08.1998. ФРГ – федерация, провинции и общини взети заедно, имат общо държавни дългове от 2 288 210 710 400 DM. Само за обслужване на лихвите по тези дългове правителството на ФРГ трябва да заделя 80 милиарда DM годишно. През 1968 г. ФРГ имаше държавни задължения към акционерни банки в размер на 117 милиарда DM, което се равнява на 22 % от тогавашния брутен вътрешен продукт на страната. През 1998 г., т.е. 30 години по-късно, държавните задължения на ФРГ са близо 2300 милиарда DM, което съставлява вече 61 % (! ) от БВП на страната. И всичко това се отнася за може би най-добре функциониращата икономика в света!

 Тези числа ясно показват какво представляват световните лихвари. С такива колосални суми без всякакво стоково покритие във всеки един избран от тях момент те могат да разорят цели държави за един единствен ден. Неминуемо някой ден мехурът ще се пукне …

Всичко това води до голяма беднотия и мизерия не само в България, но и по целия свят. Така банкерите-лихвари се надяват по-лесно да подчинят народите под една световна марксистка диктатура.

Положението в България

 Без каквито и да е изменения тази практика се налага и в България от 1944 г. насам. Ето някои щрихи от тъжната българска картинка. През месец май 1989 г. комунистическото правителство по указание на банкерите-лихвари издава в Държавен вестник един “Правилник за работа на банките”, с който на дело се отваря път за превръщането на държавните авоари в частни. Вече “юридически” подготвени за ограбването на българите, банкерите-лихвари пущат в действие сценария “10–ти ноември”. Целта – отвличане на вниманието от същността на банкеро-лихварските мероприятия. В какво се заключават те : игри с курса на западните валути, което доведе до невиждана сиромашия грамадно мнозинство от българския народ ; страхотна инфлация – през 1999 г. несуверенното българско правителство извърши смяна на инфлиралите пари с нови в съотношение 1000: 1, което на математически език означава че самите власти в България признават минимум 100 000 % инфлация за периода (1989 – 1999); ООД-та, финансови пирамиди, държавни пари, давани като необезпечени банкови кредити на частни лица и т.н., и т.н.

Днес съществува едно частно предприятие, известно като “Банкова консолидационна компания”, което контролира целият финансов живот в страната. В това предприятие например, по данни от Държавен вестник, участват лица като – Иван Костов, Емил Хърсев, Добри Жотев и мн. др.

Как стана така, че едно частно предприятие на акционери, днес се поставя над съд, правителство и държава в нашата Родина?

Това положение се гарантира от задлъжняването на държавата към частното акционерно дружество, известно като “Българска народна банка”. Ето и един красноречив пример: според официален бюлетин на българското правителство за държавен бюджет 2000 очакваните приходи на българската държава са общо: 8 531 млн. лв., а очакваните разходи – 10 484 млн. лв (http://www.government.bg). Съвсем съзнателно обаче правителството пропуща да извести българските данъкоплатци какъв бюджетен дефицит прави това! А сметката е проста: 8 531 – 10 484 = – 1953 млн. лв. Това е почти два милиарда лева! Около 19%! И кой ще покрива този дефицит? Обикновеният, нещастен българин, разбира се!

Така е замислена схемата на световното лихварство – “модерното робство”, както гениално се изразяваше американският поет Ездра Паунд. Големият дефицит поражда необходимостта от паричен заем. Частното акционерно дружество “БНБ” напечатва едни пъстри хартишки и ги дава като заем на несуверенното българско правителство, но и срещу съответната лихва. В действителност, акционерите от БНБ знаят много добре математическата невъзможност за изплащане на така създадените държавни дългове, но те не държат на връщането им, а на изплащането на лихвите по тях. Те нямат интерес държавата да съумее да си изплати дълговете, за да могат вечно банкерите-лихвари да получават лихви от своя длъжник. И се стига до едно такова положение поданиците на една държава с несуверенно правителство да работят като роби за частни акционери от едно частно предприятие, в случая БНБ.

Инж. Рачев

8 коментара to “СВЕТОВНОТО ЛИХВАРСТВО – МОДЕРНОТО РОБСТВО”

 1. Цитат от една МНОГО ТОЧНА публикация (Никола Ников, 12.04.2010г., гр. Русе):

  “ … Един от водещите специалисти по банково дело у нас смята, че без никакво основание на банкерите и хората натрупали огромен финансов ресурс е предоставено правото да разполагат и да търгуват с народния суверенитет, с делегираното от народа право да се упражнява власт над него. Освен това той „свенливо” изказва своя оптимистична прогноза: „Светът да разбере, че не са финансите двигателят на икономиката, а икономиката е двигателят на финансите”!!!

  Не е ли дошло време, на фона на финансовата криза, и от позициите на скъпо струващия исторически опит, вместо да чакаме „СВЕТЪТ да разбере и да ни спусне директива”, гражданите да започнат открити дискусии по темата „Какви пречки среща Правителството при упражняване предоставяното право да ръководи икономическите процеси?”, онези процеси, от които зависят именно благоденствието, сигурността и бъдещето на нацията.

  Не е ли дошло време да се обсъди открито, честно и смело как се гарантират от Правителството онези фундаментални човешки права, за реализирането на които се водят политически дебати, народът сваля негодни управляващи и предоставя властта, след законно проведени демократични избори, на Ново Правителство, което да бъде истински гарант и пазител на живота, щастието, сигурността и бъдещето на народа, на гражданите? … “

  ЧЕТИ ТУК ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ:
  http://www.kpetkov.eu/pyrvoto-germansko-ikonomichesko-chudo-i-poukite-za-novata-bylgarska-ikonomicheska-politika?fb_action_ids=10200960303553641&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

 2. Стоково-паричната икономика е абсолютно възможна и без лихви …

  Лихварството (респ. Банкерството) е измислено наистина много след като са измислени парите (първо сечените монети) – като средство за владеене и заробване на по-голямата част от населението – уж, че лихвата била „цената“ на помощта от дадените пари на заем – дрън, дрън … голяма измама и много дълга тема … !!!

  А някой използват много хитро лихварството … виж как:
  https://plus.google.com/109593454826182240892/posts/R514fvxE4HD

 3. Ако лихвата е кражба, какво е тогава наема и рентата. И защо сте само против банкерите лихвари. Та на тях това им е работата , да приемат пари за съхранение и за това плащат лихва, и да ги отдават на кредит, срещу лихва с определен марж, за да остане печалба с която да си покрият разходите. Защо не кометирате лихвата, върху дължими, суми на държавата, на енергото, на ВиК, на кабеларките, на мобилните компании, на магазините и т.н.

 4. Кога в историята е възникнало лихварството (респ. банкерството) ??? – Предполагам доста след като са измислени парите (първо сечените монети) като разменно средство в не-разменната търговия …

  • Стоково-паричната икономика е абсолютно възможна и без лихви …

   Лихварството (респ. Банкерството) е измислено наистина много след като са измислени парите (първо сечените монети) – като средство за владеене и заробване на по-голямата част от населението – уж, че лихвата била „цената“ на помощта от дадените пари на заем – дрън, дрън … голяма измама и много дълга тема … !!!

   А някой използват много хитро лихварството … виж как:
   https://plus.google.com/109593454826182240892/posts/R514fvxE4HD

 5. АБСОЛЮТНО ВЯРНО … !!!

 6. kolkoto i mnogo da sa parite vav sveta te imat-4isla-bukvi-zvezdi4ki-12 banki koito gi pe4atat,no kolkoto i da pe4atat ,milionerite se uveli4avat vav aritmeti4na progresia,taka 4e,nie horata koito sme sas treti klas i mojem da smiatame i 4etem vijdame druga kartinka ne tolkava 6arena,liko stavame daltonisti.

 7. opitaite se da sprete tezi tursko-cigansko-bulgaroboikovski komedii svetat vi se podigrava,bulgaria e edna malka slabo agrarna darjavi4ka,vav bulgaria ne moje da ima proletariat a samo sela i hora da jiveiat ot razmianata na svoite produkti,moje da se polu4at prihodi ot turizam,no vatre vav stranata ima darjavna mafia,do den dne6en ne e izpraven pred sad prodajnika koito nabuta glavata na neznae6tiat bulgarin vav evrosauza ili evro TKZSe,no kakto i da se stremiat da uni6tojat bulgaria i bulgarina-NIAMA DA STANE-Bulgarina e nepobedim-bog ni pazi Bulgarskata nacia e bogoizbrana az sam se uveril za hiliaden pat govorih sas dosta rabaii i te sa na sa6toto mnenie,4uvam horata govoriat 4e parvo 6te colapsira UK i tia kato lavina 6te povle4e mnogo darjavi,horata razpraviat 4e ne6to kucalo vav kralskiat dvor,jivi sme 6te se 4ue.

Писането на кирилица е задължително

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s