17 БЪЛГАРСКИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ СА БИЛИ МАСОНИ

Зидарската престилка препасват политици и индустриалци, банкери и търговци, дипломати, военни. 17 български министър-председатели са били масони

Първата велика масонска ложа у нас основана във Варна през 1884 година 

 C_Freemason_001През 1914 година неколцина посветени и членуващи в чуждестранни изповедания българи учредяват в София ложа „Заря“, която получава патент за редовност от Великата ложа на Франция. След консултации с европейски масонски сили през 1917 година френските масони дават съгласие, българската ложа „Заря“ да се раздели на ложите „Зора“ и „Светлина“ и те да образуват Великата ложа на България.

Наричат ги световните кукловоди, хората, които управляват света от удобната сянка на ложата си. По българските земи франкмасонството се появява в началото на ХIХ век. Посветени в масонството чужденци, посещаващи българските градове по поречието на Дунав, правят първите опити за организирането на масонски огнища и привличането в тях на българи, предимно търговци, които въртят алъш-вериш със страните от Средна и Западна Европа. За първия българин, посветен във франкмасонството, се счита живелият в бесарабския град Кишинев архимандрит Ефрем. Според хрониките през 1820 година той попада в ложа „Овидий“. След завръщането си в България се опитва да основе първата масонска ложа в Русе. Основоположник на българското регулярно франкмасонство обаче е българинът Иван Николов Ведър.

Зидарската престилка препасват видни учени и университетски преподаватели, творци на изкуството, политици и индустриалци, банкери и търговци, дипломати, военни. 17 български министър-председатели са били масони. Захари Стоянов, Стефан Стамболов и Васил Коларов са само малка част от заемалите високи постове в йерархията на зидарите известни българи.

Дори към настоящата дата в българската политика има много масони-министри, също така в съдебната власт и др.

 Настоящия министър от кабинета на ГЕРБ – Делян Добрев е масон. Друг ярък пример е Симеон Сакскобурготски, който също беше министър-председател на страната.

 

One Comment to “17 БЪЛГАРСКИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ СА БИЛИ МАСОНИ”

 1. Тоталитарните режими навсякъде забраняват масонските организации, като изключение прави само Фидел Кастро в Куба. През 1927 година Сталин окончателно смазва руското масонство. Адолф Хитлер се заканва, че “ще спаси арийската нация от жълтата масонска чума”. В България масонството официално е забранено през 1940 година, когато XXV народно събрание приема Закона за защита на нацията. Най-озадачаващото е, че проектът за този закон е бил внесен от дългогодишен член на масонско ръководство – Петър Габровски, министър на вътрешните работи в тогавашното правителство. В крайна сметка излиза,че в онези минали години най-големи противници на масонството у нас са били самите масони.

  След 9 септември 1944 година масонството в България също остава забранено. Против него е и завърналият се от Москва на 4.XI.1945 година Георги Димитров. В специално написаната статия „Масонските ложи са национална опасност“, публикувана във вестник „Работническо дело“ от 22.VII.1946 година, той заявява: “Част от обществото се удивлява, че известни обществени и държавни деятели бързо и съвършено необосновано на вид менят своите позиции по много съществени въпроси на нашата държава и нашата нация или едно говорят, а съвършено противно вършат. За повърхностния наблюдател това са неща нелогични и съвършено непонятни. Всъщност на хората, които са запознати с действията на разните масонски ложи, въпросът е достатъчно ясен. Въпросните деятели като членове на масонски ложи обикновено получават внушения и директиви от съответната ложа и се подчиняват на нейната дисциплина в разрез с интересите на народа и страната. Такива българи престават да имат своя българска воля, изгубват своята българска самостоятелност и дават множество данни, от които се вижда, че у нас се възстановяват масонските ложи. Те прибират старите масони – българи, и усърдно вербуват между държавните и обществените деятели нови масони. Масонските леки са в същото време чужди шпионски и предателски агентури. Те са опасни за свободата и независимостта на нашия народ и нашата страна“.

  Три дни след тази публикация Петър Думанов, бивш депутат, изпраща свое писмо до Георги Димитров: „Уважаеми г. Димитров, Библиотеката ми, изпълнява един признателен дълг, да Ви поднесе своите най-почтителни поздрави и сърадвания, по случай Вашата великолепна статия против МАСОНСКИТЕ ЛОЖИ, разгледани като чужди шпионски и предателски агентури, толкова навременна за осигуряване спокойното и мирно развитие на българската общественост, толкова много тормозена от зловредното влияние и действие на масонството у нас. Горд и честит съм да Ви сърадвам по този случай, защото аз единствен в 1940 и 1941 г. направих интерполация против масонството в България и срещу тогавашните режими, които се рекрутираха по пътя на масонското влияние, заставайки на позицията, че главната роля на масонството е да служи на международния империализъм и чужд борсов експлоататорски капитал и да разлага дивота на малките народи, да ги заличава. У нас силно влияние имаше това международно разделително масонско действие, което донесе големи народни нещастия и подклаждаше и подготви двата противонародни преврати на 9 юний 1923 г. и 19 май 1934 г., срещу които библиотеката ми силно въстана. В своята единствена парламентарна реч на 21.XI.1940 г. аз също въстанах срещу масонството и влиянието на чуждите предателски секти във вътрешния ни политически живот.
  В израз на една признателност и преданост към Вас и Вашата велика борба и деятелност, библиотеката ми Ви представя един скромен букет от планинските цветя „БАЛКАНСКАТА ЗВЕЗДА“ от новата реколта току-що брани. С ПОЧИТ: /П/ П. Думалов, гл. редактор на библ. “Зидари“.

  Към писмото си главният редактор на библиотека „Зидари“ изпраща и един огромен списък, състоящ се от 11 машинописни страници с годената на 401 български масони. Донякъде този списък се явява непълен, тъй като в него не са включени иглената на масоните от най-ниската първа степен, т. нар. ученици според масонската йерархия. По онова време като „ученици“ в българските масонски лази е имало около стотина свободни зидари.

  Всичко това се случва, когато на власт в България е първото правителство на Отечествения фронт с министър-председател Кимон Георгиев. В съставения 13-членен правителствен кабинет влизат масоните Александър Обов, Димо Казасов и др., а в опозиция са излезли бившите министри масони Никола Петков, Григор Чешмеджиев и др. По същото време са арестувани масоните Димитър Ведър – син на основателя на първата масонска ложа в България, Иван Ведър, д-р Константин Станишев. проф. Александър Станишев, Атанас Буров и др. При произнасянето на присъдите от Народния съд се е имало предвид и членството в масонски ложи. Бивши масони са били изпращани в лагерите Белене, Ловеч, Куциян. Масонството в България е окончателно разгромено.

  След падането на Берлинската стена в държавите от Централна и Източна Европа се наблюдават процеси на ускорено възраждане на масонството въпреки оспорването му от страна на официалните църковни власти, някои политически партии, националистически организации и кръгове. Нашата страна не прави изключение. През 1991 година беше възстановена българската масонска ложа „Балканска звезда”, а година по-късно ложата Великият изток на Франция съдейства за откриване на дружество у нас. В края на юни 1994 г. в София са възстановени масонските ложи „Светлина”, „Зора“ и “Сердика”, а на 3 август 1996 година и четвъртата столична ложа „3аря”. Същата година във е Варна възстановена първата извънстолична масонска ложа „Черноморски приятели“, която основава масонски огнища в градовете Бургас, Русе, Шумен и Добрич. През 1997 година в масонски храм в Горна баня е проведен ритуалът „Внасяне на светлина“ и е провъзгласено създаването на Великата ложа на старите свободни и приети зидари на България с велик майстор Иван Ставрев. След изтичането на мандата му през 2000 година за велик майстор е избран Петър Горновски. На 22 март 2003 година Великата ложа на старите свободни и приети зидари на България гласува доверие на нов велик майстор – Румен Ралчев. След него на този пост е избран токсикологът проф. д-р Никола Александров. Трябва да бъде отбелязано, че сегашното българско масонство (подобно на други наши организации) е разцепено и се води битка за взаимно елиминиране, непризнаване, прихващане на членовете и т.н. Противоречията започват през 1994-1995 година, когато част от масоните искат оттеглянето на Георги Крумов (посветен в Югославия) и избор на ново масонско ръководство.

  Паралелно с Великата ложа на старите, свободни и приети зидари на България съществувала друга ложа със същото наименование и с доскорошен Велик майстор Борислав Сарандев. След изтичане на двегодишния му мандат за негов приемник е избран Петър Пенков, като ложата вече се нарича Обединена велика ложа на България. След Петър Пенков е избран Григорий Вазов.

  Във Великата ложа на старите, свободни и приети зидари на България с Велик майстор Володя Лозанов влизат 20 съюзни ложи: софийските „Светлина”, „Сердика”, „Зора”, „Заря”, „Звездата на София”, „Светлината на траките”, „Академик Михаил Арнаудов” и „Професор Асен Златаров”, варненските ложи „Черноморски приятели“ и „Морска звезда“, добричката масонска лака „ТаНакРа”, бургаската „Понтика“, ямболската ложа „Кабиле” сливенската масонска ложа „Перлата на Сливен“, шуменската ложа „Мадара”, русенската „Дунавска звезда”, великотърновската ложа „Боляри”, плевенската „Мизия”, пловдивската „Пълдин”, благоевградската „Македонска зора“, както и масонски огнища в градовете Смолян, Свиленград и Ловеч. Във Великата ложа с Велик майстор Петър Пенков влизат 17 ложи от столицата и страната, като някои от тях (”Сердика“ и „Светлина“) са разцепени на две и присъстват и в другата Велика ложа. Останалите ложи с Велик майстор П. Пенков са: софийските „Сговор-92“-Ориент, „Сила“-Ориент, “Светлина“-Ориент, „Сердика“-Ориент, „Ведър“-Ориент, “Заря-92”-Ориент, “Звездата на София”-Ориент, ”Зора”-Ориент и “Орфей”-Ориент, пловдивските ложи “Дъгата на Пловдив”-Ориент и “Зората на Тракия”-Ориент, русенските ложи “Дунавска звезда”-Ориент и “Балканска звезда”-Ориент, Шуменската масонска ложа “Мадара”-Ориент, добричката ложа “Яйла”-Ориент и варненската ложа “Морска звезда”-Ориент.

  Към днешна дата в страната съществуват и други масонски ложи: Еврейската ложа “Кармел”, Универсална масонска ложа – 1905 (Русе), ложа “Арие” и т.нар. смесени масонски ложи, които не изповядват Шотландски ритуал – “Делфи”, “Човешко право”, “Велика смесена ложа на свободните зидари в България” и др.

  Масонството у нас винаги е предизвиквало силен интерес и неотслабващо любопитство. Въпреки че днес то е значително по-достъпно и определено по-малко прикрито за повечето хора, си остава все още загадка от миналото.

Писането на кирилица е задължително

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s