Британските служби в интернет: Пропаганда, манипулации, следене и армия от „тролове“

Мистичен отдел на „Главен Правителствен Щаб за Комуникации“ (GCHQ) – Великобритания  е замесен във вътрешно правораздаване,онлайн пропаганда,психологически проучвания, обучаване на „тролове“ и други съмнителни практики в интернет

GettyImages-484937749.0

 

Британската  GCHQ и ЦРУ са сред службите, които първи започнаха да упражняват силен контрол в интернет, да го използват за пропагандни цели и да обучават т.нар. „тролове“

Нови документи, публикувани тук от „The Intercept“, показват че „Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“( JTRIG) – подразделение на агенцията за прихващане на сигнали („Главен Правителствен Щаб за Комуникации“ (GCHQ)), участва, официално прокламирано, в действия срещу политически групи, които смята за „екстремистки“,ислямистката дейност в училищата,търговията с наркотици и финансови измами.

Въпреки, че съществуването ѝ е тайно до миналата година, „Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“ ( JTRIG), бързо си създава отличителен профил сред общественото мнение, след като документи на Националната Служба за Сигурност (САЩ), изнесени от Едуард Сноудън, разкриха, че звеното е използвало „мръсни тактики“.Например – сексуални примамки,поставени за да дискредитират „мишените“, отказ на онлайн техническа поддръжка за да бъдат спрени определени чат групи,прокарване на прикрита пропаганда в социалните мрежи – като цяло онлайн манипулиране.

По-ранни твърдения на властите, се опитаха да създадат впечатлението, че дейностите на „Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“ ( JTRIG) са насочени към чуждестранни цели, на места като Иран, Афганистан и Аржентина.Действия близко до дома, били предприети единствено срещу хакерската група Анонимните.

Докато някои от дейностите на отдела са насочени в областите, в които зявява че действа, „Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“ ( JTRIG), изглежда по-тясно въвлечена в традиционно правораздаване,най-вече на Британска територия,както показват непубликувани до момента материали.Документ на отдела от август 2009г.,наречен „Оперативни Акценти“ (Operational Highlights), възхвалява първата операция срещу престъпността, насочена срещу уебсайт, който разкрива полицейски информатори и членове на програмата за защита на свидетели.Друга операция разследва инернет форум, за когото уж се твърди, че извършва онлайн измами.Документът също описва „съвет“ на отдела, който „да помогане на преговарящия Британския екип, по въпроси свързани с климатичните промени“.
Най-показателен, обаче е един документ от 42 страници от 2011г., детайлно описващ дейността на „Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“ ( JTRIG).Той предоставя най-актуален и разбираем, и в същото време шокиращ, поглед отвътре, върху екстремните методи включени в инстументариума на отдела.Озаглавен е „Приложение на Науката за Пведение“(Повденческа Психология) в помощ на операциите и ефективността на Човешкото Разузнаване извършвано от „Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“ ( JTRIG).Той описва видовете „мишени“, към които отдела се насочва, психологически и поведенчески изследвания, които използва и прилага,както и целите на организацията.Създаден е от психолога Мандиип К. Дами.
Наред с другите неща,документът излага и тактитките, които агенцията използва за да манипулира общественото мнение,научни и психологични изследвания, за това как човешкото мислене и поведение може да бъде повлияно.Също и широк спектър от „мишени“ ,които по-скоро са цели на законоприлагащите структури, отколкото на разузнавателните агенции.
Вътрешнoнационалните правораздаващи операции на „Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“ ( JTRIG) са ясно изброени. В доклада се посочва, че спорният отдел „в момента си сътрудничи с други агенции“, включително Британската полиция, Служба за Сигурност (MI5), Агенция за Борба с Тежката Организирана Престъпност (SOCA), Гранична Агенция, Приходи и Митници (HMRC) и Националния Отдел за Обществен ред и Разузнаване(NPOIU). В документа се подчертава, че основните цели на „Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“ ( JTRIG) включват „предоставяне на разузнавателна информация с цел издаване на съдебни присъди“; мониторинг на „местни екстремистки групи като „Английската лига за отбрана“(https://en.wikipedia.org/wiki/English_Defence_League), чрез провеждане на онлайн разузнаване на хора (HUMINT)“; „Отказване, възпиране или разубеждаване“ на престъпници и хакери; и „възпиране, нарушаване или деградиране на онлайн потреблението на откраднати данни или детска порнография.“
Подчертава се факта, че отдела „може да обхване всички области на земното кълбо.“ Конкретно, „операции в момента са насочени към“ много страни и региони, включително Аржентина, Източна Европа и Великобритания.Вътрешонационалните операции на отдела се вписват в по-голям модел на традиционно правораздавателни дейности на („Главен Правителствен Щаб за Комуникации“ (GCHQ) основно насочени към Великобритания.
Много от докумнтите на отдела описват „мисиите“ за „клиентите“, за които звеното работи.Става ясно ,че агенцията има обхват разпорстиращ се далеч отвъд границите на националната сигурност.Включително – осигуряване на помощ на разузнаванията на – Английска Банка (Bank of England), „Департамента за Децата,Училищата и Семействата“,на различни департаменти по селскостопанска и китоловна дейност,на правителствени финансови подразделения,на полицейски агенции и на други правоприлагащи агенции.
По-стара информация относно отдела,определя фокуса му, като насочен към това което той сметне за политически радикализъм.След „прихващането“ на Анонимните от „Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“ ( JTRIG), други звена на „Главен Правителствен Щаб за Комуникации“ (GCHQ) се насочват към различни политически активисти, определени като „радикални“.Правено е наблюдение, дори на хората които са посещавали сайта Уйкилийкс. В своя вътрешна бележка, „Главния Правителствен Щаб за Комуникации“ (GCHQ), заявява ,че са изучвани и „хакнати“ популярни програми, за да „се стартират полицейски операции“ и дава два примера за разбиване на софтуери за декртиптиране от името на „Националния Център за Техническа Поддръжка“:единия е описан като „високо прифилен полицейски случай“ ,а другия – разследване на детско малтретиране.
„Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“ ( JTRIG) на „Главния Правителствен Щаб за Комуникации“ (GCHQ) е ясно забележима,заради широкото използване на пропагандни методи и други онлайн тактики за манипулиране.

Докладът за опрациите на отдела от 2011г. обобщава някои от тези тактики:
2.5 Оперативни методи/техники.Всички операции на „Съвместната Група за разузнаване на Заплахи“ ( JTRIG) се извършват чрез кибер технологии.Персоналът описва спектър от методи/техники,които са използвани до сега, за извършване на ефективни операции. Те включават:

-Качване на Ю-Тюб клипове, съдържащи „убеждаващ“ контекст (за да се дискредитира,внедри недоверие,разубеди,накра да се съмнява,да се забави или разруши);
-Организиране на ФБ групи,форуми,блогове,туитър профили, чрез които се насърчават и наблюдават определени теми(за да се дискредитира,внедри недоверие,разубеди,накра да се съмнява,да се забави или разруши);
-Създаване на онлайн фалшиви имена/личности които подкрепят „посланията“ от Ю-Тюб клиповете,ФБ групите,форумите,блоговете;
– Създаване на онлайн фалшиви имена/личности които подкрепят другите фалшиви имена/личности;
-Изпращане на подигравателни мейли и текстови съобщения от фалшиви хора (за да се дискредитира,внедри недоверие,разубеди,накра да се съмнява,да се забави или разруши);
-Предоставяне на саркастични онлайн източници на информация, като списания и книги които съдържат неточни данни(за да се дискредитира,внедри недоверие,разубеди,накра да се съмнява,да се забави или разруши);
-Предоставяне на онлайн достъп до нецензорирани материали (за да се увреди);
-Изпращат се съобщения на определни личности,чрез които им се дават инструкции за досъп до нецензорирани сайтове;
-Създаване на фалшиви търговски сайтове(за хора които продават), които да вземат парите на потребителя и/или той да получи повредени или изродени продукти(за да се дискредитира,внедри недоверие,разубеди,накра да се съмнява,да се забави или разруши);
-Прекъсване на комуникацията между реални купувачи и продавачи, чрез филтриране,изтриване,изменяне или създаване на нови(за да се дискредитира,внедри недоверие,разубеди,накра да се съмнява,да се забави или разруши);
-„Превземане“ на сайтове (за да се отрича,наруши,дискредитира или забави);
-Отказ на телефонни или компютърни услуги (за да се отрича,наруши,дискредитира или забави);
-Предоставяне на хосстинг услуги за сайтове на „мишени“, за да се събира информация(за да се отрича,наруши,дискредитира или забави)
-Свързване с хоустинг компании за да се премахват материали от сайтове(за да се отрича,наруши,дискредитира или забави).

В този доклад,необходмиостта на JTRIG да използва науки за поведенчески изследвания (като Психология), се подчертава като първостепенна за операциите. В това се включва подробно описание как да се насърчи „послушание“ и „съгласяване“:
2.18 Нужда от Поведенческа наука.Персоналът посочи различни области от приложенията на поведенческата наука ,която може да подпомогне тяхната ефективност и човешкото разузнаване.
Най-често се отнасят към Социалната Психология и вкючват:
-Психология на отношенията(включително онлайн и социално общуване);
-Културно влияние върху социалното общуване;
-Психология на доверието и недоверието;
-Създаване на Психологически профили;
-Развиване на фалшиви онлайн имена/личности;
-Психология на убеждаването;
-Масирнао изпращане на съобщения;
-Маркетинг/Брандиране на Ю-Тюб клипове;
-Правдоподобни извинения за невъзможност за общуване с „мишена“ (онлайн или лице в лице);
-Ефективни тактики за забавяне и уловки при общуване с онлайн потребители;
-Криминално поведение онлайн (например детска експлоатация, измами);
-Поведение на младежта онлайн;
-Онлайн бизнес операции;
Техники за влияние базирани на Психологията:
3.2 Теории и изследвания в сферата на социалната Психология, могат да се окажат особено полезни за информирането/обогатяването на влиянието и човешкото разузнаване на JTRIG.Следните теми биха били особено релевантни за социално въздействие:
– Социално познаване (включително социално възприятие и социален принос)
-Отношения
-Комуникация за убеждаване
-Съответсвие
-Подчинение
-Междуличностни отношения
-Доверие и недоверие
-Психологическо профилиране
В допълнение,приложенията на идеите на социалната психология в маркетинга и рекламирането биха били полезни.

3.6 Подчинението е пряка форма на социално въздействие, в която личност се поставя под влиянието на „авторитетна“ фигура или се съгласява с нея.Подчинението може да се обясни с фактори като – отказ от носене на отговорност,възприемането на „авторитетната“ фигура като легитимна/основателна или чрез социализацията(приемане на социална роля).Съгласяването може да се постигне чрез множество техники,включително:Вкарване в модела на реципрочност(очакването че хората ще взаимодействат помежду си чрез взаимно връщане на услиги,дивиденти и тн.),пораждане на харесване (чрез подмазване или привлекателност), подчертаване на важността от социално разпознаване/определяне (чрез изтъкване на това, че другите също са съгласни),насаждане на чувство за недостатъчност или потайност, „поставяне на крака на входа“ (т.е. първоначално постигане на съгласие относно незначително искане/проблем); прилагане на тактиките „врата в лицето“ или „ниска топка“ (първоначално изискване на съгласие относно по-голямо искане/проблем, скрити аспекти в искане/проблем, за който с личността вече постигнато съгласие). Обратно,усилията да се намали подчинение могат бъдат ефективни, ако са базирани на образоването на хората относно неблагоприятните последстивия от съгласяването;поущряването им да поставят под въпрос аворитета;излагането на примери на неподчинение.
3.7 Конформизъм – недиректна форма на социално влияние при което вярванията,чувствата и поведението на личност,се подчиняват на тези (нормите) на социална група/общност…
На запитвания, „Главния Правителствен Щаб за Комуникации“ (GCHQ), отказа да приведе официални отговори,различни от шабллонното твърдение ,че всички дейности на отдела са законни.

 

___________________________________________________
Документи използвани в статията:
Приложения на поведенческата наука в подкрепа на операциите и ефективността на JTRIG’S:
https://theintercept.com/2015/06/22/controversial-gchq-unit-domestic-law-enforcement-propaganda/
Връзки между заинтерсовани страни и Великобританските министерства(GCHQ):
https://theintercept.com/document/2015/06/22/gchq-ministry-relationships/

 

Писането на кирилица е задължително

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s